Completion in the studio

"Billedkunstner Lotte Kjøllers Arbejdsproces 2" med maleriet "Michael" der færdiggøres 1/9 - 31/12 2017 i Atelier Lk-kunst.dk.

"Visual artist Lotte Kjoeller's Work Process 2" with the painting "Michael" completed 1/9 - 31/12 2017 in her studio Atelier Lk-kunst.dk.


Beskrivelse: I starten befinder Lotte Kjøller sig i naturen, men senere bæres malerierne hjem i Lotte Kjøllers eget Maleværksted Atelier Lk-kunst.dk, Bogholder Alle 66 kl th, Vanløse i København, Danmark hvor vi møder hende igen og hvor de gøres færdige som ses i dette diasshow. De fleste billeder og malerier i det hele taget må gøres færdige hjemme i atelieret hvor der ikke er forstyrrende elementer som højt græs, havbrus, mennesker, regn, naturens døgnrytme osv. Men i starten af et værk ser Lotte Kjøller altid på noget. Naturen, en croquismodel eller noget helt andet der vækker hendes opmærksomhed og giver den første inspiration til et billede.


Dybt inde i Lotte Kjøllers helt eget univers i hendes lille hule på 50m2 i Vanløse som hun kalder det, der hvor hun kan reflektere over værket igen på grå vægge og se fejlene mere klart så de kan rettes, der blev Båret, Sjernehimlen og Michael endeligt færdige.  Michael havde fx. stået i højt græs så det nederste af de 6 lærreder trængte tydeligt vist til en kærlig hånd da de blev hængt op i atelieret. Det nederste var "glemt". Det kunne man ikke se i naturen - af gode grunde.


I Lotte Kjøllers hule har ting farver. Væggene er grå. Rørene er grønne. Stukken er lys blå. Sofaen og tallerkenerne er røde. Alt har sin farve. For som hun siger er når hun ser på farver så kommer der automatisk farver i malerierne. De ting og de farver der findes i atelieret er til for at inspirere hende.


Den vågne beskuer kan i dette diasshow samtidig følge med i hvordan Lotte Kjøllers atelier gøres i stand og renoveres efteråret 2017.


English:

Description: In the beginning, Lotte Kjoeller is in nature, but later the paintings are brought home in Lotte Kjoeller's own studio Atelier Lk-kunst.dk, Bogholder Alle 66 kl th, Vanloese in Copenhagen, Denmark where we meet her again and where they are done as see in this slideshow. Most pictures and paintings in general must be done at home in the studio where there are no disturbing elements like high grass, sea noise, humans, rain, natural rhythm, etc. But at the beginning of a work, Lotte Kjoeller always sees at something. Nature, a nude or something else that wakes her attention and gives the first inspiration to a picture.


Deep inside Lotte Kjoeller's very own universe in her 50m2 little cave in Vanloese, as she calls it, here she can reflect on the work again on gray walls and see the mistakes more clearly so that they can be corrected, Carried, the Starry Sky and Michael finally became done here. Michael had, for example been stood in high grass so that the bottom of the 6 canvases clearly appeared to a loving hand when they were hung up in the studio. The bottom was "forgotten". You could not see that in nature - for good reasons.


In Lotte Kjoeller's cave, things have colors. The walls are gray. The pipes are green. The piece is light blue. The couch and plates are red. Everything has its color. For what she says is when she looks at colors, there will automatically be colors in the paintings. The things and the colors found in the studio are in order to inspire her.


The wakeen up viewer can also keep track of how Lotte Kjoeller's workshop are being repaired and refurbished in the autumn of 2017.


UA-86407433-2