Selfportraet Livløber 40-49

På denne side af selvportræt malerier, malet fra jeg var 40 - 49 år, findes en serie malerier der handler om livet - mit liv, der løber. Det løber afted gennem livet fra barndom til ung, fra ung til moden, fra moden til...


Da de samtidig er inspireret af digtsamlingen "LivLøber" indgår ord, digte og billeddigte i billederne og kopler på den måde det sproglige med det maleriske. Jeg malte disse billeder til min 40 års fødselsdagsudstilling med en temaudstilling der simpelthen hed LivLøber, hvor man også kunne købe unica eksemplarer af digtsamlingen af samme navn, håndcolourerede og signerede. Man kan stadig købe digtsamlingen men nu som trykte bøger. Billedet til højre er et selvportræt hvor jeg maler i naturen. LivLøber har også lagt navn til en serie artmoney inspireret af illustrationerne i denne bog.


2003 skrev jeg "LivLøber", der er en digtcyklus, hvor der både indgår sprog- og billeddigte. Den handler om Liv, der løber. Denne digtsamling udmundede i både digtsamling, malerier og artmoney, der blev brugt til temaudstillingen "LivLøber" 2004. Du skal se LivLøber serien på nedenstående link:


On this page of self-portrait paintings, painted from I was 40-49 years, found a seria of paintings about life -my life running. It runs during life from childhood to young, from young to mature, from ripe for... At the same time as they are inspired by the poetry collection "LivLober" included words, poems and visual poems in pictures and on the way the linguistic kopler with it picturesque. I painted these paintings to my 40 years of birthday exhibition with a theme exhibition that simply called LivLober, where you also can buy unica copies of the poetry collection of the same name, handcolourered and signed. You can still buy the poetry collection but now as printed books. The image on the right is a self-portrait when I paint in nature. LivLober has also given its name to a series of artmoney inspired by illustrations in this book. 2003 I wrote "LivLober", which is a poem cycle, which both included language and picture poems. It is about Life, which runs. This poetry collection have resulted in both the poetry collection, paintings and artmoney, that was used for the theme exhibition "LivLober" 2004.You should see the LivLober series at the links below:UA-86407433-2