Selfportraet

English: These are self portraits painted from 49 years to now. Most were created for my 50th birthday party. Some of them are quite dramatic because it was a very dramatic time in my life, how many things were difficult and only the lasting friendships consisted. You can see in my pictures that I had a lot of heart and that time was not easy. A lot of people turned to me. I had a stalker. Now it's over and I actually won the "war". I think I got help from heaven and that made me win. Now I can look back on it and wonder that they wanted me so badly, just got me done all over Copenhagen and more and got me new friends, among others, the upper class - and that I now is called a "kendis". I have become interesting. It is hard and relentless to become "famous". Sales have gone up and I've got a new audience - the upper class. But it was not easy. The scars I got there helped to make me strong and I'm not easy to overthrow. The battlefield is desolate.


From this page, links to my other self-portraits are split up by the age I had when they were painted. Although it's a contemporary site, I've chosen to save them because it was after all self-portraiture that made me play as an artist at the age of 28, and I still paint them. It's a way to work with myself.
Dette er selvportrætter malt fra 49 år og til nu. De fleste blev skabt til min 50 års fødselsdagsudstilling. Nogle af dem er ret dramatiske fordi det var et meget dramatisk tidspunkt i mit liv hvor mange ting var svære og kun de holdbare venskaber bestod. Man kan godt se i mine billeder at jeg havde meget på hjerte og at tiden ikke var let. En masse mennesker vendte sig imod mig. Jeg havde en Stalker. Nu er det slut og jeg vandt faktisk den "krig". Jeg tror at jeg fik hjælp fra himlen og den derfor lod mig vinde. Nu kan jeg se tilbage på det og more mig lidt over, at de der ville mig det så slet, bare har gjort mig k​​​endt i hele København og mere og skaffet mig nye venner bl.a i overklassen - og at jeg nu kaldes en "kendis". Jeg er blevet interessant. Det er hårdt og ubamhjertigt at blive "berømt". Salget er gået op og jeg har fået en ny målgruppe - overklassen. Men let var det ikke. De ar jeg fik der har været med til at gøre mig stærk og jeg er ikke let at vælte mere. Slagmarken ligger øde.


Herfra denne side er link til mine andre selvportrætserier delt op efter den alder jeg havde da de blev malt. Selvom det er en nutidig site har jeg valgt at gemme dem fordi det var trods alt selvportrætter der gjorde, at jeg slog igennem som kunstner i en alder af 28 år, og jeg maler dem jo stadigvæk. Det er en måde at arbejde med mig selv på.


Link to other self-portrait series:

Link til øvrige selvportræt serier:UA-86407433-2