illustrations

illustrations

I 2002 debuterede jeg som illustrator på CDR-forlag med for Adil Erdems digtsamling, ”Steder i drømme” og blev derfor medlem af Dansk Forfatterforening. I 2004 lavede jeg så mit eget tryk, en unika lyrik:  ”LivLøber”  med  egne sprogdigte og håndcolorerede billeddigte, der blev solgt som kunstværk. I 2006 har jeg været med til at illustrere for børn, ”Guldnæsen” fra Høst og Søn. Dette udmundede i vandreudstillingen Guldnæsen, der startede i Byggeriets hus, Frederiksberg samme år og turnerede på danske biblioteker. Hvis du vil se hele bogen, kan den lånes på biblioteker og i boghandelen. Bogen er en børnebog med rim og historier for børn. Illustrationen til højre er en illustration til danskeksamen med teenagerne.Billedeserier:Mine illustrationer er billeddigte forstået på den måde, at de fortæller en historie i flere lag, der må opdages lidt efter lidt. Jeg bruger mine færdigheder som kunstner, og både tegner, maler og bruger collage, for at få det rette udtryk frem i illustrationerne. Fællesnævneren er, at jeg bruger Mennesket  som min  inspirationskilde. Mennesket danner erfaringsgrundlag, objekt og motiv i mine illustrationer ligesom i resten af min kunst. Mine illustrationer/billeddigte er meget velegnede til både børn måske især de større børn og voksne og er nu blevet brugt til flere bøger. Jeg har også illutreret til små børn men der bruger jeg ikke billeddigte, der er for komplekse. Jeg har faktisk fået skyld for at være en meget anderledes og nyskabende illustrator, men det er jo nok fordi jeg samtidig er kunstner, og ikke kun en tegner. Det er sjovt, og jeg tager gerne imod   illustrationsopgaver i fremtiden.

Lukkede Øjne / Closed Eyes

Enkeltstående illustration til tekstbid af Leif Davidsen til eksamensopgave for Dansklærerforeningens Forlag 2012.

Tusch i blå, rød og sort, retteblæk, blyant og fotocollage på papir. 21x28,5 cm.

Single illustration for textual bid by

Leif Davidsen for the examination of the

Danish Teachers' Association 2012.

Tusch in blue, red and black, straight ink, pencil and

photo collage on paper. 21x28.5 cm.

English:

My illustrations are picture poems understood in the way that they tell a story in several layers that must be discovered after a while. I use my skills as an artist, and both draw, paint, and use collage, to get the right expression in the illustrations. The common denominator is that I use Man as my source of inspiration. Man forms the basis of experience, objects and motives in my illustrations, like the rest of my art. My illustrations / image poems are very suitable for both children, especially the larger children and adults, and have now been used for more books. I'm also ill-behaved for small children, but I do not use picture views that are too complex. I have actually been guilty of being a very different and innovative illustrator, but that's probably because I'm also an artist and not just a character. It's fun, and I like to welcome you in future illustrations.


n 2002, I debuted as an illustrator at CDR publishing house with Adil Erdem's poetry collection, "Places in Dreams" and became a member of the Danish Authors Association. In 2004, I made my own print, a unique poem: "Livløber" with own language poems and hand-painted image poems, sold as a work of art. In 2006 I helped illustrate children, "Guldnæsen" from Høst og Søn. This poured out in the water exhibition Guldnæsen, which started in the building's house, Frederiksberg that year, and toured Danish libraries. If you want to see the entire book, it can be borrowed at libraries and in the bookstore. The book is a children's book with rhymes and stories for children. The illustration to the right is an illustration of Danish examinations with the teenagers.


©Copyright 2000-2019. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk. It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!


”Kopiering fra denne hjemmeside og mine 3 blogs må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen”. De kan ved at melde sig ind i bloggen få min tilladelse til kopiering. Kontakt mig her: Lk@Lk-kunst.dk

UA-86407433-2