Livløber

LivLøber

2003 skrev jeg "LivLøber", der er en digtcyklus, hvor der både indgår sprog- og billeddigte. Den handler om Liv, der løber. Denne digtsamling udmundede i både digtsamling, malerier og artmoney, der blev brugt til temaudstillingen "LivLøber" 2004 i anledning af min 40 års fødselsdag.  Unica digtsamlingerne er kun udgivet i 13 eksemplarer som tryk med håndcolourerede billeddigte, så hver illustration er unica, og solgt som kunstværker. De er solgt i dag. Men jeg sælger stadig signerede trykte eksemplarer i sort/hvid. Under LivLøberserien her på siden LIVLØBER kan du læse digtsamlingen som helhed, samt se tilhørende malerier. Her på siden er Artmoney. LivLøber digtsamling er udkommet som e-bog i Antologien Ordløst med 119 digtere i Dansk forfatterforening. Forlaget ORDLØST 2009. Hele digtsamlingen LivLøber starter s. 965. Link ordløst


Alle nedenstående billeder er udgivet via Forlaget Ordløst i 2003. De er lavet via tush, collage, akryl, akvarel på papir og måler alle 13 x 20 cm.


English:

In 2003, I wrote "Livlober", which is a poetry cycle that includes language and image poems. It's about life that runs. This poem gathered in both poetry, paintings and artmoney, which was used for the theme show "LivLober" 2004 on the occasion of my 40th years olds birthday. Unica poetry collections are only published in 13 copies as printed with hand-colored image poems, so each illustration is unica and sold as artwork. They are sold today. But I still sell signed black and white copies. During LivLøberseria here on the LIVLØBER page, you can read the poetry collection as a whole, as well as see related paintings. On this page is Artmoney. LivLøber poetry collection has been published as an ebook in Anthology Wordless with 119 poets from the Danish writer Association. ORDLØST 2009 publisher. The whole collection of LivLøber starts p. 965. Link wordless


All the following pictures are published via the Publisher Wordless in 2003. They are made via tush, collage, acrylic, watercolor on paper and measure all 13 x 20 cm.

© Copyright 2000-2018. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk

It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!

Last updated March 2018

UA-86407433-2