Han kom om natten -7 år

Han kom om natten

Jeg har illustreret forfatteren Iben Krogsdals dejlige historie ”Han kom om natten” i en ”pixi” børnebog om Juleevangeliet fra det kristne forlag Unitas. Det er blevet en anderledes og spændende lille småbørnebog. ”Den bliver ”anderledes” ment på den gode måde” som forlæggeren selv har sagt det. Bogen kan købes på Unitas forlag til 29 kr stykket. Det er jo ikke mange penge og det er fordi det er meningen, at den skal spredes. Bogen var med på bogmessen hos Unitas forlag 2012 hvor jeg også underviste som illustrator børn i at tegne engle - ligesom englene i bogen.


I have illustrated the author Iben Krogsdal's lovely story "He came at night" in an "Pixi" children's book about the Christmas Gospel from the Christian publishing house Unitas. It has become a different and exciting little children's book. "It is" different "meant in the good way" as the publisher himself said. The book can be purchased at Unitas publishing house for $ 29. It's not a lot of money and that's because it's supposed to spread. The book is included the bookshop exhibition of Unitas Publishing 2012, where I also taught as an illustrator children drawing angels - like the angels in the book.

© Copyright 2000-2018. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk

It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!

Last updated March 2018

UA-86407433-2